Miasto Tarnów jako pierwszy w Polce wdraża in-house. Pierwszy wyrok KIO

In-house. Wyrok korzystny dla Tarnowa

 

Zlecanie zamówień w trybie in – house jest możliwe od stycznia tego roku w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która zezwala samorządowi na powierzenie spółce miejskiej  określonych zadań w trybie z wolnej ręki.

Z tego trybu skorzystał prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela, wskazując Spółkę MPGK jako jedynego odbiorcę odpadów w mieście na najbliższe 4 lata. Od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej, rozstrzygającej sprawy związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, złożyła odwołanie firma Trans-Formers Karpatia Sp. z o. o. Do odwołania przyłączyły się również Remondis Sp. z o.o. oraz AVR Sp. z o. o. Odwołanie rozpatrywane było przez trzyosobowy skład orzekający, poszerzony ze względu na precedensowy charakter sprawy.

Gminę Miasta Tarnowa reprezentowała mec. Emilia Myśko-Wiejowska, zaś Spółkę MPGK  – jako przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego – mec. Agnieszka Kapera i mec. Sławomir Podgdórski z kancelarii Marcin Hanczakowski, Sławomir Pogdórski s.c.
w Krakowie przy wsparciu merytorycznym w zakresie zagadnień ekonomicznych krakowskiej firmy consultingowej – IMS Sp. z o.o.

W dniu 7 lutego br. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie oddaliła odwołanie. KIO uznała, że prezydent Tarnowa miał prawo zdecydować, że jedyną firmą odbierającą odpady na terenie miasta będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, wybrane w trybie bezprzetargowym zamówienia in-house. To pierwszy taki wyrok w Polsce.