Władze

ZARZĄD

Tomasz Uciński – Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5, 75- 724 Koszalin

Henryk Kultys – I Z-ca Prezesa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

Andrzej Malara –  II Z-ca Prezesa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Obroki 140, 40-833 Katowice

Władysław Kącki – Skarbnik

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
Ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

Krzysztof Bałanda – Członek

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Ul. Obozowa 43, 00-161 Warszawa

Henryk Ławniczek – Członek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Ul. Mielczarskiego 51, 20-709 Kielce

Jerzy Zając – Członek

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe ERGPET Sp z o.o.
Pustków- Osiedle 59F , 39-206 Pustków

KOMISJA REWIZYJNA

Adam Kamiński – Przewodniczący

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o.
Ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok

Izabela Pacocha – Z-ca Przewodniczącego

Cargotec Poland Sp. z o.o.
Poznańska 94, Jawczyce, 73-102 Ożarów Mazowiecki

Jacek Ścigała – Sekretarz

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno

Jan Skalski – Członek

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
Ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

Paweł Wojna – Członek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

SĄD KOLEŻEŃSKI

Jarosław Kot – Przewodniczący

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

Stefan Kotlewski – Członek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Płocku
Ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

Zenon Malinowski – Członek

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
Ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Andrzej Kulesza

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie
Ul. Stawna 2, 76-010 Polanów