Aktualności

O odpadach na Podlasiu

Wizyta w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Zambrowie rozpoczęła wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w województwie podlaskim. Spotkanie w zambrowskim PGK dotyczyło uwarunkowań działania systemu gospodarki odpadami zarówno w województwie podlaskim, jak i w całym kraju. Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami spotkał się z prezesem spółki PGK, Mieczysławem Kaczyńskim, oraz przedstawicielami spółek komunalnych […]
Czytaj dalej

Wizyta w województwie świętokrzyskim

W dniu 21 marca br. odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, które rozpoczęła wizyta w Urzędzie Miasta Końskie gdzie Zarząd KIGO spotkał się  z Panem Krzysztofem Obratańskim – Burmistrzem Miasta Końskie i Mirosławem Szustakiem Prezesem PGK w Końskich. Spotkanie dotyczyło uwarunkowań działania systemu gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim oraz w skali kraju. […]
Czytaj dalej

Decyzja KIO ws. zlecania zadań własnych gminy przez Miasto Gorzów Wlkp. własnej spółce komunalnej

Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy komunikat spółki Inneko RCS, Członka naszej Izby.   W precedensowym wyroku Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 kwietnia br., oddalone zostało odwołanie  spółki ENERIS Surowce S.A., przeciwko  Miastu Gorzów Wlkp. w przedmiocie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i przejezdności dróg w Gorzowie Wlkp, dając tym samym prawo Miastu do zlecenia tej […]
Czytaj dalej

Jan Skalski Inżynierem roku 2016!

Miło nam poinformować, że wśród grona profesorów, doktorów różnych dziedzin nasz Prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o.  Jan Skalski otrzymał tytuł i statuetkę ?Złoty Inżynier 2016? w kategorii Ekologia w plebiscycie czytelników czasopisma inżynierskiego ?Przegląd Techniczny?. Konkurs organizowany jest od 23 lat przez Naczelną Organizację Techniczną w Warszawie. Nagroda ta w środowisku inżynierskim jest bardzo […]
Czytaj dalej

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach

Prezentacja EZGDK
Czytaj dalej

AK NOVA

AK NOVA to prężnie działająca polska firma inżynieryjna zajmującą się doradztwem, projektowaniem i wykonawstwem robót inżynieryjnych w sektorze gospodarki odpadami. Specjalizujemy się w realizacji „pod klucz” kompostowni w systemie NOVA-KOMP, która jest pierwszą zrealizowaną od podstaw i wdrożoną na skalę przemysłową, w pełni polską technologią.
Czytaj dalej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o. o. (MPO) działa na stołecznym rynku od 89 lat. Spółka zatrudnia ponad tysiąc pracowników i obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady w 10 dzielnicach z 43 000 punktów. Przedsiębiorstwo posiada zakład termicznego przetwarzania odpadów, 4 bazy transportowe i dysponuje flotą ponad 150 pojazdów dedykowanych odbiorowi odpadów, […]
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku

Spółka PGO (wcześniej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) działa od 18 lat. Powołana Uchwałą Rady Miasta Płocka dnia 27 stycznia 1998 roku. Organem założycielskim jest Gmina Płock posiadająca 100% udziałów. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158021. Na dzień 31.10.2016 r. kapitał zakładowy wynosi 41.288.000,00 zł.
Czytaj dalej

Konferencja naukowo – techniczna

Konferencja naukowo – techniczna po pierwszym roku eksploatacji zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Minął rok od uruchomienia Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie, która pracuje nieprzerwanie od 16 października 2015 r. Zakończono realizację kontraktu „Projektowanie i budowa ZTUOK w Koninie” , którego wykonawcą było Konsorcjum Integral – Erbud – Introl. Inżynier Kontraktu – […]
Czytaj dalej

ZGOK Sp z o.o. w Olsztynie

19.10.2016r. w siedzibie ZGOK Sp. Z o.o. w Olsztynie odbyło się seminarium ?Zmiany w odpadach ? w województwie i kraju?. Seminarium było skierowane do pracowników urzędów Gmin ? Wspólników naszej Spółki, zajmujących się gospodarką odpadową. Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany w WPGO na lata 2016-2022 oraz założenia nowego rozporządzenia dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów oraz jakość […]
Czytaj dalej

Branża komunalna w dobrej kondycji – Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2016

Redakcja Strefy Gospodarki po raz kolejny przyjrzała się działającym w naszym kraju przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej. Podobnie jak w minionym roku, wynikiem naszej pracy jest wyłonienie liderów Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej. Tegoroczna edycja rankingu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw komunalnych, co świadczy o dobrej kondycji i ugruntowanej pozycji popularnych ?pegieków” na krajowym […]
Czytaj dalej