Poniedziałek, 03 sierpnia 2015 r.
imieniny: Lidii, Augusta

Reklamy

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 19 czerwca w Hotelu „Żubrówka” w Bia...

In house jest niezbędny

Ponad 100 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców wzięło udział w konferencji „Prawne i praktyczne zastosowanie zam...

Konferencja KIGO 2015

Ponad 130 przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządów spotkało się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w...

KIGO na Targach POLEKO 2014

  W dniach 14-17 października 2014 roku odbyła się kolejna edycja Targów POLEKO w Poznaniu, w których jak co roku ucz...

KIGO w Brukseli

  W dniu 7 października 2014 roku w Brukseli, w siedzibie Municipal Waste Europe odbyło się spotkanie z panem Julio G...

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 19 czerwca w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży.

Tegorocznemu spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz organów Izby, towarzyszyły wybory. Cały dotychczasowy Zarząd: Tomasz Uciński - Prezes, Henryk Kultys – I Zastępca Prezesa, Andrzej Malara – II Zastępca Prezesa, Marek Wróblewski – Skarbnik oraz  Władysław Kącki, Henryk ławniczek i Jerzy Zając - Członkowie będzie dalej sprawować swoje obecne funkcje.

Nasi dotychczasowi liderzy uzyskali olbrzymie poparcie zebranych, na czele
z Prezesem Tomaszem  Ucińskim,  który otrzymał prawie stu procentowe poparcie na nową – czwartą już kadencję.


 

 

 

Więcej…
 
Konferencja KIGO O odpadach w Białowieży

Ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy wzięło udział w zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami konferencji, pt.: „Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w świetle uwarunkowań prawnych i nowości technologicznych w doświadczeniach polskich i europejskich", która odbyła się w dniach 18-20 czerwca 2015r. w Białowieży. Współgospodarzami spotkania były zrzeszone w KIGO spółki komunalne: PUHP „Lech” z Białegostoku oraz PUK Hajnówka.

Konferencja stała się kolejnym etapem dyskusji nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie tylko członków KIGO ale i przedstawicieli samorządów i została objęta honorowym patronatem:  Stanisława Gawłowskiego -Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tadeusza Arkita – Posła na Sejm RP, Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku, Jerzego Siraka – Burmistrza Białegostoku, Związku Miast Polskich i Przeglądu Komunalnego.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili goście honorowi: Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki oraz Vanya Veras  - Sekretarz Generalna Municipal Waste Europe w Brukseli, zrzeszenia europejskiego, którego KIGO  jest członkiem od ubiegłego roku.

Więcej…
 
KIGO partnerem Kongresu ENVICON

 

O ENVICONIE

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbywa się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 26-27 października. Podczas tegorocznej edycji poruszane będą tematy związane z gospodarką odpadami – szczególnie zagadnienia związane z instalacjami MBP oraz termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Nie zabraknie też zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w tym związanych z efektywnością systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omawiane będą także europejskie modele gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zorganizowane zostanie seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Wspomniane zagadnienia zostaną rozwinięte podczas pierwszego dnia kongresu – 26 października.

Drugiego dnia (27 października) odbędzie się  seminarium „Nasze zasoby są policzone” zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle toczyć się będzie także sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów w branży. W sumie odbędzie się aż 7 paneli dyskusyjnych podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Do udziału w tegorocznym kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.

Więcej informacji na www.envicon.abrys.pl

 
In house jest niezbędny

Ponad 100 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców wzięło udział w konferencji „Prawne i praktyczne zastosowanie zamówień in-house w gospodarce odpadami w świetle uwarunkowań krajowych i europejskich” w Krakowie w dniu 8 maja br.


 

O in-house w Krakowie

 

---


 

Więcej…
 
Konferencja KIGO 2015

Ponad 130 przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządów spotkało się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w Krakowie na  ogólnopolskiej konferencji poświęconej aspektom zarządzania gospodarką odpadami w naszym kraju .

Konferencja pt. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle doświadczeń europejskich i uwarunkowań krajowych” została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i firmę LogicSynergy. Współorganizatorem spotkania został Związek Miast Polskich, zaś rolę gospodarza honorowego przyjęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Patronatu honorowego konferencji udzielili Unia Metropolii Polskich oraz Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

 

 

 

Więcej…
 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Torunia

 

Przedstawiciele Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

w imieniu  Zarządu i Członków  Izby wręczyli Złotą Odznakę KIGO Michałowi Zaleskiemu - Prezydentowi Miasta Torunia.

Efektem pracy Pana Prezydenta jest stworzenie w Mieście Toruniu efektywnego, nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, który stanowi wzór dla innych samorządów w kraju.

 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Koszalina

 

Przedstawiciele Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

w imieniu  Zarządu i Członków  Izby wręczyli Złotą Odznakę KIGO Piotrowi Jedlińskiemu - Prezydentowi Miasta Koszalina.

Kapituła doceniła osobisty wkład oraz zaangażowanie w działania na rzecz gospodarki odpadami w Mieście Koszalinie, które jest liderem gospodarki odpadami w regionie i kraju.

 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Białegostoku

W dniu 14 września 2014r. Przewodniczący Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – Tomasz Uciński w imieniu  Zarządu i członków  Krajowej Izby Gospodarki Odpadami uhonorował Złotą Odznaką KIGO Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Więcej…
 
KIGO na Targach POLEKO 2014

 

W dniach 14-17 października 2014 roku odbyła się kolejna edycja Targów POLEKO w Poznaniu, w których jak co roku uczestniczyła nasza Izba.

Na naszym stoisku odwiedziło nas wielu Członków, Współpracowników i Sympatyków Izby. Wszystkim serdecznie dziękujemy za odwiedziny i cenne dyskusje oraz miłe życzenia podczas 11- tych urodzin Izby. Bardzo cieszy nas fakt,  że odwiedziło nas tak wielu Przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO.  Dziękujemy, że są Państwo razem z nami, dzieląc się swoją wiedzą, angażując się w nasze działania i wspierając podejmowane przez nas inicjatywy. Podziękowania kierujemy także do firm, które wspólnie z nami  wystawiały się na naszym stoisku:  Logic Synergy, Green Business Norway oraz Energos.

 

Więcej…
 
KIGO w Brukseli

Bruksela

 

W dniu 7 października 2014 roku w Brukseli, w siedzibie Municipal Waste Europe odbyło się spotkanie z panem Julio Garcia Burguesem, przewodniczącym sekcji odpadowej Komisji Ochrony Środowiska przy Komisji Europejskiej, z udziałem przedstawicieli zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w osobach prezesa Tomasza Ucińskiego oraz II wiceprezesa Andrzeja Malary.

 

Podczas spotkania zarząd KIGO został zaproszony do uczestnictwa  w dyskusji nt. przepisów związanych z gospodarką odpadami, procedowanych w Parlamencie Europejskim oraz planowania przyszłych kierunków rozwoju ochrony środowiska w perspektywie europejskiej.

Więcej…
 
Debata odpadowa w Krajowej Izbie Gospodarczej „Nowy ład w gospodarce odpadami komunalnymi – bilans zysków i strat po roku” z udziałem Tomasza Ucińskiego – Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

W dniu 23 czerwca br. w siedzibie krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się debata przedsiębiorców na temat aktualnego stanu branży.

Więcej…
 
KIGO członkiem Municipal Waste Europe

Bardzo ważnym elementem rozważań podjętych podczas chorzowskiej konferencji i Walnego Zgromadzenia KIGO była kwestia uczestnictwa Izby w pracach Municipal Waste Europe, do którego zostaliśmy zaproszeni.

Więcej…
 
Wnioski KIGO po konferencji „Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi – ocena funkcjonowania i propozycje zmian”, która odbyła się Sejmie RP w dniu 1 kwietnia 2014r.

Cenna inicjatywa Posła Stanisława Żelichowskiego -  Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP dotycząca organizacji w Sejmie w dniu 1 kwietnia br. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem branży i pokazała jak ważną role pełni gospodarka odpadami w naszym kraju, jak wiele problemów napotkali samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy podczas wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Konferencja pokazała również przykłady rozwiązań organizacji systemu w różnych gminach.

 

Więcej…
 
Stanowisko KIGO dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE

Mając na uwadze zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE KIGO zwróciło się do Marszałek Sejmu, Posłów oraz Kierownictwa Ministerstwa Środowiska

 

Więcej…
 
Stanowisko KIGO dotyczące senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw druk nr 615
Więcej…