Aktualności

Obejrzyj film w Konferencji KIGO w Łomnicy. Zapraszamy!

Zapraszamy do oglądania filmu z konferencji KIGO, pt.: „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach sektora samorządowego”, która odbyła się w dniach 8-10 czerwca br.  w Łomnicy. Film został zrealizowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.   W filmie prezentowane są główne tezy programowe Zarządu KIGO na rok bieżący. https://youtu.be/FNJWeg8Qg7c
Czytaj dalej

Wywiad z Panem Tomaszem Ucińskim ? Prezesem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami , który ukazał się na łamach Portalu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.

Śmieci jak woda. Prezes KIGO o wyzwaniach stojących przed branżą odpadową w Polsce   Należy rozważyć zmianę zasad kształtowania opłaty śmieciowej – uważa Tomasz Uciński, prezes KIGO. Jego zdaniem stawki powinny być bardziej stabilne w dłuższym okresie oraz kalkulowane podobnie jak taryfy za wodę. Zdaniem prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, która zrzesza 130 krajowych przedsiębiorstw […]
Czytaj dalej

Konferencja i Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków KIGO w Łomnicy k. Jeleniej Góry

W dniach 8-10 czerwca 2017r. r. w Łomnicy k/ Jeleniej Góry obyła się zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym”, której Gospodarzami Honorowymi były Spółka MPGK w Jeleniej Górze, kierowana przez pana Włodzimierza Stasiaka oraz ZGiUK z Lubania, pod kierownictwem pana Michała Turkiewicza.  O randze konferencji KIGO świadczy […]
Czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami.   Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami ? ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym […]
Czytaj dalej

O odpadach w Ministerstwie Środowiska

W dniu 17 maja br. Zarząd KIGO  spotkał się w Ministerstwie Środowiska z panem Sławomirem Mazurkiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska i panią Magdą Gosk – Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami. Na zaproszenie naszej Izby w spotkaniu udział wziął także współpracujący z nami od lat  pan Johann Mayr – Bundeskoordinator ARGE (Austria), Członek Municipal Waste […]
Czytaj dalej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska ws. postulatu KIGO o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców.

Krajowa  Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o  umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców.   Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego Dyrektorem […]
Czytaj dalej

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w sprawie artykułu z Pulsu Biznesu, pt.: „Rząd zmienia unijne priorytety” z dnia 24 maja 2017r.

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w sprawie artykułu z Pulsu Biznesu, pt.: „Rząd zmienia unijne priorytety” z dnia 24 maja 2017r. stanowisko-KIGO-ws-przesuniecia-srodkow z POiS na sieć wodociągowo-kanalizacyjną-podpis
Czytaj dalej

Decyzja KIO ws. zlecania zadań własnych gminy przez Miasto Gorzów Wlkp. własnej spółce komunalnej

Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy komunikat spółki Inneko RCS, Członka naszej Izby.   W precedensowym wyroku Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 kwietnia br., oddalone zostało odwołanie  spółki ENERIS Surowce S.A., przeciwko  Miastu Gorzów Wlkp. w przedmiocie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i przejezdności dróg w Gorzowie Wlkp, dając tym samym prawo Miastu do zlecenia tej […]
Czytaj dalej

Miasto Tarnów jako pierwszy w Polce wdraża in-house. Pierwszy wyrok KIO

In-house. Wyrok korzystny dla Tarnowa   Zlecanie zamówień w trybie in – house jest możliwe od stycznia tego roku w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która zezwala samorządowi na powierzenie spółce miejskiej  określonych zadań w trybie z wolnej ręki. Z tego trybu skorzystał prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela, wskazując Spółkę MPGK jako jedynego odbiorcę […]
Czytaj dalej

Komentarz KIGO w sprawie wyroku KIO

Pierwszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący obowiązującej od 1 stycznia tego roku procedury zamówień in-house, potwierdza, że nowe przepisy pozwalają gminom udzielać zamówień kontrolowanym przez siebie spółkom z pominięciem procedur konkurencyjnych.   Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa o przekazaniu zadania własnego gminy dotyczącego odbioru i transportu odpadów od mieszkańców własnej spółce komunalnej MPGK  w Tarnowie jest […]
Czytaj dalej