Piątek, 29 lipca 2016 r.
imieniny: Marty, Olafa

Reklamy

VIII Ogólnopolska Konferencja KIGO i LogicSynergy w Krakowie

W dniach 21 – 23 stycznia 2016 r. w Krakowie odbyła się, organizowana przez Izbę, firmę LogicSynergy oraz gospodarza...

KIGO na Targach POL-ECO-SYSTEM 2015

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM...

KIGO Liderem Rozwoju Regionalnego 2015

W tegorocznym programie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Krajowa Izba Gospodarki Odpadami otrzymała tytuł Lidera...

Złota odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dla prezydenta Gdyni

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ze Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, fot. Sebastian DrausalPrezydent...

Konferencja i Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków KIGO w Krynicy Zdroju

 

W dniach 9-11 czerwca 2016r. r. w Krynicy Zdroju obyła się zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym", której Gospodarzami Honorowymi były Spółka MPGK w Tarnowie, kierowana przez pana Mariusza Burnoga oraz Spółka „NOVA” z Nowego Sącza, pod kierownictwem pana Piotra Piotrowskiego.

Konferencji patronatu honorowego udzielili: Pan Jacek Krupa – Marszałek Woj. Małopolskiego, Pan Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza, Pan Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unia Metropolii Polskich, zaś patronu medialnego „Przegląd Komunalny”.

 


 

Więcej…
 

STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI - KIGO
WS. UMOŻLIWIENIA SAMORZĄDOM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z DNIA 28 KWIETNIA 2016R.


Krajowa Izba Gospodarki Odpadami - organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca polskie przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, głównie o kapitale samorządowym popiera działania mające na celu umożliwienie samorządom stosowania metody in-house (powierzenie) w odniesieniu do udzielania zamówień w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych własnym podmiotom komunalnym w oparciu o stabilne podstawy prawne, jakie przewiduje nowelizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Jako  przedstawiciele sektora komunalnego wnosimy o dopuszczenie zamówień in house w gospodarce odpadami jako jeszcze jednej nie zaś jedynej  możliwości kreowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Konferencja " GOSPODARKA ODPADAMI JAKO KLUCZOWY ELEMENT GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM"

 

 

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie

uprzejmie zaprasza

Do udziału w walnym zgromadzeniu sprawozdawczym

Członków Krajowej Izby gospodarki odpadami,

które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku

o godz. 15.00 (pierwszy termin), godz. 16.00 (drugi termin w przypadku braku quorum)

w hotelu KRYNICA w Krynicy Zdroju (Park Sportowy 3)

Jednocześnie w dniach 9 – 11 czerwca 2016 r.  odbędzie się konferencja, 
Gospodarka Odpadami Jako Kluczowy Element Gospodarki O Obiegu Zamkniętym.

Zaś 9 czerwca o godzinie 10.00 zapraszamy do zwiedzania Instalacji Spółki NOVA w Nowym Sączu.

W załączeniu program konferencji, kartę zgłoszenia, cennik promocji dla Członków KIGO oraz wzór pełnomocnictwa
(dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub których reprezentować będzie Przedstawiciel niebędący prezesem/ dyrektorem firmy. W pełnomocnictwie należy upoważnić wybraną osobę do reprezentowania przedsiębiorstwa podczas obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego).

Program konfernecji

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie

Zgłoszenie - promocja

 

Serdecznie zapraszamy!

 

KOMUNIKAT

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI

WS. OŚWIADCZENIA POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI Z DNIA 4 KWIETNIA 2016r.Krajowa Izba Gospodarki Odpadami - organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 125 krajowych – rdzennie polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami głównie o kapitale samorządowymnie zgadza się z opiniami wyrażonymi w oświadczeniu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami z dnia 4 kwietnia 2016r. i uważa je za bezpodstawne.

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami nie żąda likwidacji konkurencji i swych prywatnych konkurentów (jak podaje PIGO w swoim oświadczeniu), a opowiada się za umożliwieniem samorządom gminnym stosowania metody in-house (powierzenie) w odniesieniu do udzielania zamówień w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych własnym podmiotom komunalnym w oparciu o stabilne podstawy prawne, jakie przewiduje nowelizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym powyższą Dyrektywą. Kraje Wspólnoty zobligowane są do wprowadzenia nowych przepisów do regulacji krajowych najpóźniej do 18 kwietnia 2016 roku.

 

Więcej…
 

KOMUNIKAT PRASOWY

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI

WS. CZARNEGO „MARSZU ŚMIECIARZY” W OBRONIE WOLNEGO RYNKU


Krajowa Izba Gospodarki Odpadami - organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 125 krajowych – rdzennie polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami głównie o kapitale samorządowym – w związku z pojawiającymi się w toku prac legislacyjnych negatywnymi opiniami niektórych środowisk na temat niekorzystnych skutków ujmowania w ramach powyższej ustawy regulacji dotyczącej tzw. zamówień in-house, informuje, że nie zgadza się z tymi opiniami i uważa je za całkowicie bezpodstawne.

 

Planowany na dzień dzisiejszy czarny „marsz śmieciarzy” w obronie wolnego rynku jest akcją popieraną jedynie przez część środowiska przedsiębiorców gospodarki odpadami – głównie reprezentantów międzynarodowych korporacji.

 

Więcej…
 
VIII Ogólnopolska Konferencja KIGO i LogicSynergy w Krakowie

W dniach 21 – 23 stycznia 2016 r. w Krakowie odbyła się, organizowana przez Izbę, firmę LogicSynergy oraz gospodarza spotkania Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, konferencja pt: „Organizacja i finansowanie zintegrowanej gospodarki odpadami”.

 

W konferencji udział wzięło ok. 130 ekspertów gospodarki odpadami, przedstawiciele zrzeszonych w Izbie przedsiębiorstw gospodarki odpadami oraz samorządów z terenu całej Polski.

 

Więcej…
 
KIGO Liderem Rozwoju Regionalnego 2015

W tegorocznym programie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Krajowa Izba Gospodarki Odpadami otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Nagroda przyznana Izbie jest wyrazem uznania dla naszych działań w propagowaniu nowego systemu gospodarki odpadami, opartego na najlepszych praktykach, doświadczeniu i wiedzy, co doprowadziło do stworzenia w wielu gminach efektywnych systemów, pozwalających na najlepsze możliwe zagospodarowanie odpadów i dających samorządom realną szansę na osiągnięcie celów określonych prawem.

 

Więcej…
 
KIGO na Targach POL-ECO-SYSTEM 2015

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM odbywały się od 27 do 30 października. Jak co roku uczestniczyła w nich nasza Izba.

Na naszym stoisku odwiedziło nas wielu członków, współpracowników i sympatyków Izby. Wszystkim serdecznie dziękujemy za odwiedziny i cenne dyskusje, a także za miłe życzenia z okazji 12. urodzin Izby. Bardzo cieszy nas fakt, że odwiedziło nas tak wielu przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO. Dziękujemy, że są Państwo razem z nami,

 

Więcej…
 
Złota odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dla prezydenta Gdyni

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ze Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, fot. Sebastian DrausalPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Wyróżnienie przyznano za działania, które doprowadziły do wdrożenia nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, będącego wzorem dla innych samorządów w kraju. Uroczystość odbyła się 13 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Gdyni.

 

Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 19 czerwca w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży.

Tegorocznemu spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz organów Izby, towarzyszyły wybory. Cały dotychczasowy Zarząd: Tomasz Uciński - Prezes, Henryk Kultys – I Zastępca Prezesa, Andrzej Malara – II Zastępca Prezesa, Marek Wróblewski – Skarbnik oraz  Władysław Kącki, Henryk ławniczek i Jerzy Zając - Członkowie będzie dalej sprawować swoje obecne funkcje.

Nasi dotychczasowi liderzy uzyskali olbrzymie poparcie zebranych, na czele
z Prezesem Tomaszem  Ucińskim,  który otrzymał prawie stu procentowe poparcie na nową – czwartą już kadencję.


 

 

 

Więcej…
 
Konferencja KIGO O odpadach w Białowieży

Ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy wzięło udział w zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami konferencji, pt.: „Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w świetle uwarunkowań prawnych i nowości technologicznych w doświadczeniach polskich i europejskich", która odbyła się w dniach 18-20 czerwca 2015r. w Białowieży. Współgospodarzami spotkania były zrzeszone w KIGO spółki komunalne: PUHP „Lech” z Białegostoku oraz PUK Hajnówka.

Konferencja stała się kolejnym etapem dyskusji nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie tylko członków KIGO ale i przedstawicieli samorządów i została objęta honorowym patronatem:  Stanisława Gawłowskiego -Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tadeusza Arkita – Posła na Sejm RP, Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku, Jerzego Siraka – Burmistrza Białegostoku, Związku Miast Polskich i Przeglądu Komunalnego.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili goście honorowi: Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki oraz Vanya Veras  - Sekretarz Generalna Municipal Waste Europe w Brukseli, zrzeszenia europejskiego, którego KIGO  jest członkiem od ubiegłego roku.

Więcej…
 
KIGO partnerem Kongresu ENVICON

 

O ENVICONIE

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbywa się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 26-27 października. Podczas tegorocznej edycji poruszane będą tematy związane z gospodarką odpadami – szczególnie zagadnienia związane z instalacjami MBP oraz termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Nie zabraknie też zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w tym związanych z efektywnością systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omawiane będą także europejskie modele gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zorganizowane zostanie seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Wspomniane zagadnienia zostaną rozwinięte podczas pierwszego dnia kongresu – 26 października.

Drugiego dnia (27 października) odbędzie się  seminarium „Nasze zasoby są policzone” zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle toczyć się będzie także sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów w branży. W sumie odbędzie się aż 7 paneli dyskusyjnych podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Do udziału w tegorocznym kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.

Więcej informacji na www.envicon.abrys.pl

 
In house jest niezbędny

Ponad 100 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców wzięło udział w konferencji „Prawne i praktyczne zastosowanie zamówień in-house w gospodarce odpadami w świetle uwarunkowań krajowych i europejskich” w Krakowie w dniu 8 maja br.


 

O in-house w Krakowie

 

---


 

Więcej…
 
Konferencja KIGO 2015

Ponad 130 przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządów spotkało się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w Krakowie na  ogólnopolskiej konferencji poświęconej aspektom zarządzania gospodarką odpadami w naszym kraju .

Konferencja pt. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle doświadczeń europejskich i uwarunkowań krajowych” została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i firmę LogicSynergy. Współorganizatorem spotkania został Związek Miast Polskich, zaś rolę gospodarza honorowego przyjęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Patronatu honorowego konferencji udzielili Unia Metropolii Polskich oraz Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

 

 

 

Więcej…
 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Torunia

 

Przedstawiciele Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

w imieniu  Zarządu i Członków  Izby wręczyli Złotą Odznakę KIGO Michałowi Zaleskiemu - Prezydentowi Miasta Torunia.

Efektem pracy Pana Prezydenta jest stworzenie w Mieście Toruniu efektywnego, nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, który stanowi wzór dla innych samorządów w kraju.