Piątek, 12 lutego 2016 r.
imieniny: Eulalii, Nory

Reklamy

KIGO na Targach POL-ECO-SYSTEM 2015

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM...

KIGO Liderem Rozwoju Regionalnego 2015

W tegorocznym programie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Krajowa Izba Gospodarki Odpadami otrzymała tytuł Lidera...

Złota odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dla prezydenta Gdyni

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ze Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, fot. Sebastian DrausalPrezydent...

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 19 czerwca w Hotelu „Żubrówka” w Bia...

In house jest niezbędny

Ponad 100 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców wzięło udział w konferencji „Prawne i praktyczne zastosowanie zam...

Zaproszenie na VIII Ogólnopolską Konferencję

 

 

Szczegółowy program VIII Ogólnopolskiej Konferencji

 

 

 
KIGO Liderem Rozwoju Regionalnego 2015

W tegorocznym programie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Krajowa Izba Gospodarki Odpadami otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Nagroda przyznana Izbie jest wyrazem uznania dla naszych działań w propagowaniu nowego systemu gospodarki odpadami, opartego na najlepszych praktykach, doświadczeniu i wiedzy, co doprowadziło do stworzenia w wielu gminach efektywnych systemów, pozwalających na najlepsze możliwe zagospodarowanie odpadów i dających samorządom realną szansę na osiągnięcie celów określonych prawem.

 

Więcej…
 
Konferencja Abrys „ Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadow” pod patronatem KIGO

Więcej…
 
KIGO na Targach POL-ECO-SYSTEM 2015

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM odbywały się od 27 do 30 października. Jak co roku uczestniczyła w nich nasza Izba.

Na naszym stoisku odwiedziło nas wielu członków, współpracowników i sympatyków Izby. Wszystkim serdecznie dziękujemy za odwiedziny i cenne dyskusje, a także za miłe życzenia z okazji 12. urodzin Izby. Bardzo cieszy nas fakt, że odwiedziło nas tak wielu przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO. Dziękujemy, że są Państwo razem z nami,

 

Więcej…
 
Złota odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dla prezydenta Gdyni

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ze Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, fot. Sebastian DrausalPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Wyróżnienie przyznano za działania, które doprowadziły do wdrożenia nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, będącego wzorem dla innych samorządów w kraju. Uroczystość odbyła się 13 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Gdyni.

 

Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 19 czerwca w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży.

Tegorocznemu spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz organów Izby, towarzyszyły wybory. Cały dotychczasowy Zarząd: Tomasz Uciński - Prezes, Henryk Kultys – I Zastępca Prezesa, Andrzej Malara – II Zastępca Prezesa, Marek Wróblewski – Skarbnik oraz  Władysław Kącki, Henryk ławniczek i Jerzy Zając - Członkowie będzie dalej sprawować swoje obecne funkcje.

Nasi dotychczasowi liderzy uzyskali olbrzymie poparcie zebranych, na czele
z Prezesem Tomaszem  Ucińskim,  który otrzymał prawie stu procentowe poparcie na nową – czwartą już kadencję.


 

 

 

Więcej…
 
Konferencja KIGO O odpadach w Białowieży

Ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy wzięło udział w zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami konferencji, pt.: „Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w świetle uwarunkowań prawnych i nowości technologicznych w doświadczeniach polskich i europejskich", która odbyła się w dniach 18-20 czerwca 2015r. w Białowieży. Współgospodarzami spotkania były zrzeszone w KIGO spółki komunalne: PUHP „Lech” z Białegostoku oraz PUK Hajnówka.

Konferencja stała się kolejnym etapem dyskusji nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie tylko członków KIGO ale i przedstawicieli samorządów i została objęta honorowym patronatem:  Stanisława Gawłowskiego -Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tadeusza Arkita – Posła na Sejm RP, Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku, Jerzego Siraka – Burmistrza Białegostoku, Związku Miast Polskich i Przeglądu Komunalnego.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili goście honorowi: Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki oraz Vanya Veras  - Sekretarz Generalna Municipal Waste Europe w Brukseli, zrzeszenia europejskiego, którego KIGO  jest członkiem od ubiegłego roku.

Więcej…
 
KIGO partnerem Kongresu ENVICON

 

O ENVICONIE

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbywa się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 26-27 października. Podczas tegorocznej edycji poruszane będą tematy związane z gospodarką odpadami – szczególnie zagadnienia związane z instalacjami MBP oraz termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Nie zabraknie też zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w tym związanych z efektywnością systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omawiane będą także europejskie modele gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zorganizowane zostanie seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Wspomniane zagadnienia zostaną rozwinięte podczas pierwszego dnia kongresu – 26 października.

Drugiego dnia (27 października) odbędzie się  seminarium „Nasze zasoby są policzone” zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle toczyć się będzie także sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów w branży. W sumie odbędzie się aż 7 paneli dyskusyjnych podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Do udziału w tegorocznym kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.

Więcej informacji na www.envicon.abrys.pl

 
In house jest niezbędny

Ponad 100 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców wzięło udział w konferencji „Prawne i praktyczne zastosowanie zamówień in-house w gospodarce odpadami w świetle uwarunkowań krajowych i europejskich” w Krakowie w dniu 8 maja br.


 

O in-house w Krakowie

 

---


 

Więcej…
 
Konferencja KIGO 2015

Ponad 130 przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządów spotkało się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w Krakowie na  ogólnopolskiej konferencji poświęconej aspektom zarządzania gospodarką odpadami w naszym kraju .

Konferencja pt. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle doświadczeń europejskich i uwarunkowań krajowych” została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i firmę LogicSynergy. Współorganizatorem spotkania został Związek Miast Polskich, zaś rolę gospodarza honorowego przyjęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Patronatu honorowego konferencji udzielili Unia Metropolii Polskich oraz Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

 

 

 

Więcej…
 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Torunia

 

Przedstawiciele Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

w imieniu  Zarządu i Członków  Izby wręczyli Złotą Odznakę KIGO Michałowi Zaleskiemu - Prezydentowi Miasta Torunia.

Efektem pracy Pana Prezydenta jest stworzenie w Mieście Toruniu efektywnego, nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, który stanowi wzór dla innych samorządów w kraju.

 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Koszalina

 

Przedstawiciele Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

w imieniu  Zarządu i Członków  Izby wręczyli Złotą Odznakę KIGO Piotrowi Jedlińskiemu - Prezydentowi Miasta Koszalina.

Kapituła doceniła osobisty wkład oraz zaangażowanie w działania na rzecz gospodarki odpadami w Mieście Koszalinie, które jest liderem gospodarki odpadami w regionie i kraju.

 
Złota Odznaka KIGO dla Prezydenta Białegostoku

W dniu 14 września 2014r. Przewodniczący Kapituły Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – Tomasz Uciński w imieniu  Zarządu i członków  Krajowej Izby Gospodarki Odpadami uhonorował Złotą Odznaką KIGO Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Więcej…
 
KIGO na Targach POLEKO 2014

 

W dniach 14-17 października 2014 roku odbyła się kolejna edycja Targów POLEKO w Poznaniu, w których jak co roku uczestniczyła nasza Izba.

Na naszym stoisku odwiedziło nas wielu Członków, Współpracowników i Sympatyków Izby. Wszystkim serdecznie dziękujemy za odwiedziny i cenne dyskusje oraz miłe życzenia podczas 11- tych urodzin Izby. Bardzo cieszy nas fakt,  że odwiedziło nas tak wielu Przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO.  Dziękujemy, że są Państwo razem z nami, dzieląc się swoją wiedzą, angażując się w nasze działania i wspierając podejmowane przez nas inicjatywy. Podziękowania kierujemy także do firm, które wspólnie z nami  wystawiały się na naszym stoisku:  Logic Synergy, Green Business Norway oraz Energos.

 

Więcej…
 
KIGO w Brukseli

Bruksela

 

W dniu 7 października 2014 roku w Brukseli, w siedzibie Municipal Waste Europe odbyło się spotkanie z panem Julio Garcia Burguesem, przewodniczącym sekcji odpadowej Komisji Ochrony Środowiska przy Komisji Europejskiej, z udziałem przedstawicieli zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w osobach prezesa Tomasza Ucińskiego oraz II wiceprezesa Andrzeja Malary.

 

Podczas spotkania zarząd KIGO został zaproszony do uczestnictwa  w dyskusji nt. przepisów związanych z gospodarką odpadami, procedowanych w Parlamencie Europejskim oraz planowania przyszłych kierunków rozwoju ochrony środowiska w perspektywie europejskiej.

Więcej…