Czwartek, 23 października 2014 r.
imieniny: Marleny, Seweryna

Reklamy

Reklama
Zapraszamy na POLEKO 2014

 

Więcej…
 
Debata odpadowa w Krajowej Izbie Gospodarczej „Nowy ład w gospodarce odpadami komunalnymi – bilans zysków i strat po roku” z udziałem Tomasza Ucińskiego – Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

W dniu 23 czerwca br. w siedzibie krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się debata przedsiębiorców na temat aktualnego stanu branży.

Więcej…
 
KIGO członkiem Municipal Waste Europe

Bardzo ważnym elementem rozważań podjętych podczas chorzowskiej konferencji i Walnego Zgromadzenia KIGO była kwestia uczestnictwa Izby w pracach Municipal Waste Europe, do którego zostaliśmy zaproszeni.

Więcej…
 
Wnioski KIGO po konferencji „Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi – ocena funkcjonowania i propozycje zmian”, która odbyła się Sejmie RP w dniu 1 kwietnia 2014r.

Cenna inicjatywa Posła Stanisława Żelichowskiego -  Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP dotycząca organizacji w Sejmie w dniu 1 kwietnia br. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem branży i pokazała jak ważną role pełni gospodarka odpadami w naszym kraju, jak wiele problemów napotkali samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy podczas wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Konferencja pokazała również przykłady rozwiązań organizacji systemu w różnych gminach.

 

Więcej…
 
Stanowisko KIGO dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE

Mając na uwadze zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE KIGO zwróciło się do Marszałek Sejmu, Posłów oraz Kierownictwa Ministerstwa Środowiska

 

Więcej…
 
Stanowisko KIGO dotyczące senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw druk nr 615
Więcej…
 
KIGO w pracach Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działającego przy Ministrze Środowiska.

Prezes Tomasz Uciński oraz Radca Prawny Piotr Hossa reprezentowali Izbę w pracach Zespołu działającego pod Przewodnictwem Prof. Andrzeja Kraszewskiego. Głównym postulatem zgłaszanym przez Izbę w pracach Zespołu przez przedstawicieli KIGO było jak najszybsze uwzględnienie  w ustawie „czystościowej” możliwości zamówień „in-house”

Więcej…
 
Złote Odznaki KIGO dla Prezydentów Miast

Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza w perspektywie określonych unijnym prawem ambitnych  progów odzysku i recyklingu.  Cele te mogą zostać osiągnięte wyłącznie dzięki współpracy samorządu z firmami zajmującymi się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami podjęła inicjatywę wskazywania i nagradzania dobrych praktyk, co czyni od kilku miesięcy, wręczając odznaczenia wyróżniającym się przedsiębiorstwom, a także specjalistom i przedstawicielom władz samorządowych, wspierającym rozwój ekologii w Polsce. - podkreśla Tomasz Uciński - Prezes KIGO.

 
Złota Odznaka KIGO Dla Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa

W dniu 22 maja 2014r. Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami uhonorował Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,  którą wręczył Prezes KIGO – Tomasz Uciński. Niniejsza data nie była przypadkowa, ponieważ tego dnia, w Krakowie została uruchomiona nowa, w pełni zmechanizowana i zautomatyzowana sortownia odpadów komunalnych niesegregowanych, będąca obecnie największym i najnowocześniejszym obiektem w Polsce, którym zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, kierowane przez pana Henryka Kultysa.

Więcej…
 
Złota Odznaka KIGO Dla Piotra Uszoka – Prezydenta Miasta Katowice

W dniu 30 maja br. Przewodniczący Kapituły Odznaki – Tomasz Uciński w imieniu  Zarządu i członków  Krajowej Izby Gospodarki Odpadami uhonorował Pana Prezydenta Piotra Uszoka Złotą Odznaką KIGO. Data wręczenia odznaki zbiegła się z coroczną  konferencją Izby, połączoną z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym Członków KIGO, która odbyła się w dniach 29 – 31 maja w Chorzowie.

Więcej…
 
Złota Odznaka KIGO Dla Ryszarda Brejzy – Prezydenta Miasta Inowrocławia

W dniu 17 kwietnia 2014r. Zarząd KIGO wręczył Prezydentowi Ryszardowi Brejzie Złotą Odznakę KIGO. Wręczając odznakę Tomasz Uciński Prezes KIGO w imieniu Zarządu oraz Członków Krajowej  Izby Gospodarki Odpadami serdecznie podziękował Prezydentowi Inowrocławia za wyjątkowe zaangażowanie i determinację w  działaniach, które doprowadzą do umożliwienia  samorządom zlecania zadań publicznych własnym jednostkom gminnym w formie bezprzetargowej.

Więcej…
 
Konferencja i Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków KIGO

W dniach 29 – 31 maja 2014 r. w Chorzowie obyła się zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Zintegrowany system gospodarki odpadami, obecna praktyka, nowe możliwości i wyzwania", której Gospodarzami Honorowymi były Spółka MPGK w Katowicach, kierowana przez pana Andrzeja Malarę oraz Spółka „MASTER” z Tychów, pod kierownictwem pana Marka Mrówczyńskiego.

Więcej…
 
Szósta krakowska konferencja KIGO i LogicSynergy „Nowy system gospodarki odpadami po sześciu miesiącach funkcjonowania. Czy wykorzystaliśmy szanse?” - Kraków 27 luty -1 marca 2014r.

Szósta już edycja krakowskiej konferencji, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, firmę LogicSynergy i gospodarza honorowego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, poświęconej aspektom zarządzania gospodarką odpadami w naszym kraju na stałe wpisuje się w kalendarz spotkań przedsiębiorców branży skupionych wokół firm o kapitale samorządowych.

Więcej…
 
Stanowisko KIGO ws. projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (projekt z dnia 13 lutego 2014r.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych  z dnia 13 lutego  2014r. stało się głównym przedmiotem spotkania Zarządu i Przedstawicieli Izby, które odbyło się w dniu 27 marca br. w siedzibie MPO w Warszawie. W opinii j Izby tak częste zmiany zasadniczych wymagań i radykalne zaostrzenie warunków prowadzenia  procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w momencie,

Więcej…
 
Jubileusz X-lecia KIGO na Targach POLEKO 2013

W dniach 7-10 października 2013 roku odbyła się kolejna edycja Targów POLEKO w Poznaniu, w których jak co roku uczestniczyła nasza Izba


W tym roku było to dla nas wydarzenie wyjątkowe gdyż zbiegło się ono z podsumowaniem pierwszej dekady działalności Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. W minionych latach byliśmy świadkami  wielu zmian w gospodarce odpadami – tym bardziej cieszymy się, że byli Państwo razem z nami, dzieląc się swoją wiedzą i angażując się w nasze działania.
Szczególnie pragniemy podziękować naszym Członkom, którzy od lat uczestniczą w życiu Izby i wspierają podejmowane przez nas inicjatywy. Niezmiernie cieszy nas fakt,  że w roku Jubileuszowym odwiedziło nas tak wielu Przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO. Dziękujemy przede wszystkim za to, że od lat wspierają Państwo nasze działania, których nadrzędnym celem jest rozwój branży gospodarki odpadami. Bez Państwa wsparcia nie udałoby się nam w ciągu minionych 10 lat zrealizować tak wielu cennych przedsięwzięć.

Więcej…