Czwartek, 24 kwietnia 2014 r.
imieniny: Aleksandra, Horacego

Reklamy

Walne Zgromadzenie Członków KIGO oraz Konferencja ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, OBECNA PRAKTYKA, NOWE MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA

Więcej…
 
Jubileusz X-lecia KIGO na Targach POLEKO 2013

 

W dniach 7-10 października 2013 roku odbyła się kolejna edycja Targów POLEKO w Poznaniu, w których jak co roku uczestniczyła nasza Izba

W tym roku było to dla nas wydarzenie wyjątkowe gdyż zbiegło się ono z podsumowaniem pierwszej dekady działalności Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. W minionych latach byliśmy świadkami  wielu zmian w gospodarce odpadami – tym bardziej cieszymy się, że byli Państwo razem z nami, dzieląc się swoją wiedzą i angażując się w nasze działania.

Szczególnie pragniemy podziękować naszym Członkom, którzy od lat uczestniczą w życiu Izby i wspierają podejmowane przez nas inicjatywy. Niezmiernie cieszy nas fakt,  że w roku Jubileuszowym odwiedziło nas tak wielu Przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO. Dziękujemy przede wszystkim za to, że od lat wspierają Państwo nasze działania, których nadrzędnym celem jest rozwój branży gospodarki odpadami. Bez Państwa wsparcia nie udałoby się nam w ciągu minionych 10 lat zrealizować tak wielu cennych przedsięwzięć.

 

Więcej…
 
Eksperci DZP opublikowali komentarz do tzw. ustawy odpadowej

Autorzy bloga DZP dla środowiska (http://srodowisko.dzp.pl/) opublikowali komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („UCPG”).

Więcej…
 
Wnioski z posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Słupsku

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami poparła wniosek Ryszarda Brejzy - Prezydenta Inowrocławia - o stwierdzenie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej…
 
Opinie prawne do zapytań zgłaszanych przez Przedsiębiostwa zrzeszone w KIGO

Pyt. Jak często Rada Gminy (w drodze uchwały) może zmieniać stawkę opłaty śmieciowej – tylko raz do roku czy może częściej?

 

Odp. Ustawa UCPG nie reguluje tego, jak często (czy też na jaki okres) może być wydawana uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6k ust. 1 pkt 1 UCPG określa się jedynie, że rada gminy ma obowiązek uchwałę taką podjąć.

Więcej…
 

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w sprawie poprawionego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

 pobierz

 

Opinia Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

 pobierz

 

Opinia Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów

 pobierz

 

Opinia Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

pobierz

 

Tekst uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 

pobierz

 

* akty prawne pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska lub z dziennika ustaw